DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/2654

Title: Jak jinak aneb
Author: Richta, Pavel
Subtitle: Haw otherwise
Advisor: Capko, Štefan
Referee: Zárubová-Pfeffermannová, Noemi
Date of defence: 10-Jun-2008
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/2654
Academic program and line: Taneční umění / Nonverbální a komediální divadlo
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2662, DVD k bakalářské práci - Jak Jinak, video/mpeg
Has part: http://hdl.handle.net/10318/2660, Pavel Richta - Motivace,
Signature in the AMU library: P 2827
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
richta01-b-2008-jak_jinak_aneb-01.pdf188.62 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague