DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/3001

Title: Dechové nástroje moderního symfonického orchestru
Author: Hybler, Martin
Subtitle: WIND INSTRUMENTS OF MODERN SYMPHONY orchestra
Advisor: Kurz, Ivan
Referee: Riedlbauch, Václav
Referee: Bláha, Ivo
Date of defence: 11-Jun-2009
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/3001
Academic program and line: Hudebního umění / Skladba a teorie skladby
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/3000, Outsider Bohém, příběh pro fagot a komorní orchestr; Vzdušný palác pro velký symfonický orchestr; Oligarcha globalizátor
Signature in the AMU library: P 2948
Appears in Collections:HAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
hybler01-d-2009-dechove_nastroj-01.pdf14.57 MBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague