DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Centrum audiovizuálních studií - CAS / Centre of Audiovisual Studies >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/6879

Title: Za hranice (klasické) adaptace
Author: Jindřichová, Markéta
Subtitle: Beyond (classical) adaptation
Advisor: Mravcová, Marie
Referee: Petříček, Miroslav
Date of defence: 9-Sep-2011
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/6879
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Audiovizuální studia
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/6876, Noc, video/x-msvideo
Signature in the AMU library: KP 03410
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
jindri01-n-2011-za_hranice_klas-01.pdf359.35 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague