DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/7137

Title: 3D počítačová animace v hraném filmu
Author: Pixa, Libor
Subtitle: 3D Computer Animation in Live Action Feature Film
Advisor: Klimt, Aurel
Referee: Vojtěchovský, Miloš
Date of defence: 8-Oct-2010
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/7137
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba
Medium (file form) : application/pdf
Has part: http://hdl.handle.net/10318/7140, Graffitiger, video/x-msvideo
Signature in the AMU library: KP 03371
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
pixa01-n-2010-3d_pocitacova_a-01.pdf613.86 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague