DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra střihové skladby - KSS / Department of Editing >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9605

Title: Základní dramatická situace v současném českém filmu
Author: Štěpánková, Darina
Subtitle: The Main Dramatic Conflict In the Contemporary Czech Film
Keywords: dramatické situace
Keywords: česká kinematografie
Keywords: filmová teorie
Keywords: hraný film
Keywords: dokumentární film
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: 2014
Advisor: TRAJKOV, Ivo
Referee: Mašín, Tomáš
Date of defence: 7-Oct-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9605
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Střihová skladba
Signature in the AMU library: F_KP 04061
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_STEPANKOVA_DIPLOMKA_final_tisk_02.pdf686.83 kBthesis
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague