DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9771

Title: Hobojová tvorba českých skladatelů v 18. století
Author: Vávrová, Jarmila
Subtitle: Oboe works of Czech composers in the 18th century
Keywords: hudba
Keywords: hoboj
Keywords: hudba pro hoboj
Keywords: česká hudba
Keywords: klasicismus (hudba)
Keywords: 18. století
Keywords: hudební analýzy
Advisor: BROŽKOVÁ, Jana
Referee: SEQUARDTOVÁ, Liběna
Date of defence: 1-Jun-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9771
Academic program and line: Hudební umění/Hoboj
Signature in the AMU library: H_P 4150
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace JARMILA VAVROVA 2017.pdf627.31 kBthesisView/Open
2_Vavrova tridni pos..pdf139.2 kBadvisorReviewView/Open
3_Vavrova pos prace Seq.pdf230.62 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague