DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9771

Title: Hobojová tvorba českých skladatelů v 18. století
Author: Vávrová, Jarmila
Subtitle: Oboe works of Czech composers in the 18th century
Keywords: hudba
Keywords: hoboj
Keywords: hudba pro hoboj
Keywords: česká hudba
Keywords: klasicismus (hudba)
Keywords: 18. století
Keywords: hudební analýzy
Advisor: BROŽKOVÁ, Jana
Referee: SEQUARDTOVÁ, Liběna
Date of defence: 1-Jun-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9771
Academic program and line: Hudební umění/Hoboj
Signature in the AMU library: H_P 4150
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace JARMILA VAVROVA 2017.pdf627.31 kBthesis
2_Vavrova tridni pos..pdf139.2 kBadvisorReview
3_Vavrova pos prace Seq.pdf230.62 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague