DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra tance / Department of Dance >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9835

Title: Otvírání studánek (Bohuslav Martinů)
Author: Charouzová, Lucie
Subtitle: The Opening of the Wells (Bohuslav Martinů)
Keywords: hudba
Keywords: hudební analýzy
Keywords: Martinů, Bohuslav, 1890-1959
Keywords: kantáta
Advisor: FRIČOVÁ, Marie
Referee: ELIÁŠOVÁ, Bohumíra
Date of defence: 29-May-2017
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9835
Academic program and line: Taneční umění/Pedagogika tance
Signature in the AMU library: H_P 4188
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Lucie_Charouzova-Otvirani_Studanek.pdf9.56 MBthesis
2_170528 ELIASOVA-CHAROUZOVA posudek oponenta.pdf104.31 kBrefereeReview
3_Posudek vedouciho Lucie Charouzova.pdf179.13 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague