DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9891

Title: Poetika divadelních textů Wernera Schwaba.
Author: Macáková, Karolína
Subtitle: Poetics in theatre plays of Werner Schwab
Keywords: postdramatický text
Keywords: Schwab, Werner, 1958-1994
Keywords: dramatická tvorba
Keywords: rakouské drama
Advisor: AUGUSTOVÁ, Zuzana
Referee: SCHLEGELOVÁ, Martina
Date of defence: 16-Jun-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9891
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a kritika
Signature in the AMU library: D_4P 3232
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DP_Karolina Macakova.pdf725.18 kBthesis
2_Skolitelsky posudek diplomove prace Karoliny Macakove.pdf197.96 kBadvisorReview
3_Macakova - posudek oponenta.pdf329.99 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague