DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra skladby / Department of Composition >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/9994

Title: Organicita jako estetická koncepce v současné hudbě
Author: Dřízal, Jan
Subtitle: Organicity as an Aesthetic Concept in Contemporary Music
Keywords: hudba
Keywords: novodobé kompoziční směry
Keywords: hudební kompozice
Keywords: hudební estetika
Keywords: organicita
Advisor: BARTOŇ, Hanuš
Referee: FILAS, Juraj
Date of defence: 12-Sep-2017
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/9994
Academic program and line: Hudební umění/Skladba
Signature in the AMU library: H_P 4230
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Ryant Drizal-Organicita jako esteticka koncepce v soucasne hudbe.pdf5.17 MBthesis
2_Jan Ryant Drizal - diplomni prace - posudek.pdf462.25 kBrefereeReview
3_Drizal prace Filas.pdf101.46 kBrefereeReview
4_Drizal_VDP_prace.pdf51.99 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague