DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10260

Title: Novocirkusový trénink
Author: Smolková, Veronika
Subtitle: Contemporary circus training
Keywords: Nový cirkus
Keywords: závěsná akrobacie
Advisor: ŠTEFANOVÁ, Veronika
Referee: BRTNICKÁ, Eliška
Date of defence: 4-Jun-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10260
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4245
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DIPLOMOVA PRACE Novocirkusovy trenink - Veronika Smolkova.pdf3.5 MBthesis
2_Posudek oponenta.pdf46.57 kBrefereeReview
3_smolkova-posudek.pdf94.69 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague