DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10279

Title: Výchova k herectví jako proces objevování a obnovování
Author: Kozak, Marianna
Subtitle: Acting as the process of upbringing through discovery and recovery
Keywords: proces tvorby
Keywords: reflexe (psychologie)
Keywords: herectví
Advisor: HANČIL, Jan
Referee: RAISOVÁ, Michaela
Date of defence: 26-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10279
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3452
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DP_KOZAK_Marianna.pdf751.98 kBthesis
2_oponent.posudek Marianna Kozak MR.pdf174.71 kBrefereeReview
3_Kozak.pdf21.09 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague