DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10332

Title: Zastupování výkonných umělců
Author: Rozkovec, Richard Juan
Subtitle: Representing performing artists
Keywords: umělecké zastupování
Keywords: produkční a umělecké agentury
Keywords: divadelní management
Advisor: SRSTKA, Jiří
Referee: LEŠKA, Rudolf
Date of defence: 12-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10332
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Signature in the AMU library: D_4P 3455
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_ROZKOVEC_bakalarska_prace.pdf505.65 kBthesis
2_Rozkovec _Leska_posudek_II_podepsano.pdf139.45 kBrefereeReview
3_Rozkovec_Srstka_posudek_final_2018.pdf94.38 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague