DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra hudební produkce / Department of Music Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10369

Title: Fundraising, sponzorství a donátorství v britských kulturních institucích (srovnání s ČR)
Author: Nguyenová, Duyen Monika
Subtitle: Fundraising, sponsorship and donorship in British cultural institutions (in comparison with the Czech Republic)
Keywords: sponzoring
Keywords: dárcovství
Keywords: kulturní politika
Keywords: fundraising
Keywords: kulturní instituce
Keywords: Velká Británie
Advisor: ŠTILEC, Jiří
Referee: BĚLOR, Roman
Date of defence: 13-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10369
Academic program and line: Hudební umění/Hudební produkce
Signature in the AMU library: H_P 4278
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Fundraising, sponzorstvi a donatorstvi UK a CR - bc prace - DMN.pdf563.35 kBthesis
2_Duyen Monika Nguyenova Fundraising.pdf254.79 kBadvisorReview
3_Posudek oponent_Bc_Nguyenova.pdf137.63 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague