DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/10376

Title: Žonglování jako dramatický jazyk
Author: Blaha, Lukas
Subtitle: Juggling as a dramatic language
Keywords: nový cirkus
Keywords: žonglování
Keywords: divadelní představení
Keywords: nonverbální divadlo
Keywords: Eriksson, David
Keywords: Sing, Stefan
Advisor: JARCHOVSKÝ, Adam
Referee: CAPKO, Štefan
Date of defence: 4-Jun-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/10376
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4280
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Lukas Blaha - Zonglovani jako dramaticky jazyk.pdf686.69 kBthesis
2_2018 Oponentsky posudek zaverecne pisemne prace Lukas Daniel Blaha.pdf99.23 kBrefereeReview
3_180515 JARCHOVSKY-BLAHA posudek oponenta.pdf72.54 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague