DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra scénáristiky a dramaturgie - KSD / Department of Scriptwriting and Dramaturgy >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13216

Title: Autenticita ve filmu
Author: Erban, Ondřej
Subtitle: Autenticity in Film
Keywords: dánská kinematografie
Keywords: německá kinematografie
Keywords: filmová teorie
Keywords: dějiny filmu
Keywords: autenticita (umění)
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: MAREK, Petr
Referee: KAJÁNKOVÁ, Lucia
Date of defence: 10-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13216
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Scenáristika a dramaturgie
Signature in the AMU library: F_KP 04377
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska prace_erban.pdf454.94 kBthesis
2_Erban_VED_TP_Marek.pdf25.64 kBadvisorReview
3_Erban_TP_oponent.pdf64.8 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague