DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13230

Title: Čtyři živly v dramatické výchově s dospělými
Author: Rojíková, Eliška
Subtitle: Four Elements in Drama with Adults
Keywords: čtyři živly
Keywords: mladá dospělost
Keywords: dramatická výchova
Keywords: herecká improvizace
Keywords: psychohygiena
Keywords: kreativita
Advisor: SEDLÁČEK, Martin
Referee: VALENTA, Josef
Date of defence: 5-Sep-2018
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13230
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3483
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP_Rojikova_Eliska_KVD.pdf544.73 kBthesis
2_Posudek bc Eliska Rojikova.pdf44.71 kBadvisorReview
3_Opoposudek_E. Rojikova.pdf165.43 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague