DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra dechových nástrojů / Department of Wind/Brass Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13239

Title: Proměny Karlovarského symfonického orchestru
Author: Böhm, Lukáš
Subtitle: The Changes of Karlovy Vary Symphony Orchestra
Keywords: hudební osobnosti
Keywords: orchestr
Keywords: 19.-21. století
Keywords: Karlovarský symfonický orchestr
Advisor: HLAVÁČ, Jiří
Referee: MACH, Jan
Date of defence: 6-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13239
Academic program and line: Hudební umění/Klarinet
Signature in the AMU library: H_P 4402
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_diplomova prace Bohm.pdf3.78 MBthesis
2_Bohm posudek prace.pdf146.8 kBrefereeReview
3_Bohm L. tridni Hlavac J..pdf95.98 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague