DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13263

Title: Vývoj animovaného filmu: Perspektiva producenta
Author: Davidová, Karolína
Subtitle: Animated Feature Development: Producer´s perspective
Keywords: animovaný film
Keywords: celovečerní film
Keywords: filmová animace
Keywords: filmová produkce
Keywords: práce producenta
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: VANDAS, Martin
Referee: KALLISTA, Jaromír
Date of defence: 23-Apr-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13263
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04385
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_diplomova_prace_Davidova.pdf4.07 MBthesis
2_Karolina Davidova posudek.pdf177.27 kBrefereeReview
3_Posudek na diplomovou praci Karoliny Davidove.pdf198.2 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague