DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra zpěvu a operní režie / Department of Voice and Opera >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13311

Title: Jules Masenet a jeho operní dílo s přihlédnuitím k opeře Werther
Author: Kadyieva, Elmaz
Subtitle: Jules Massenet and his Operas with an Emphasis on his Opera Werther
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: opera
Keywords: Massenet, Jules, 1842-1912
Keywords: Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Advisor: MÁROVÁ, Libuše
Referee: HORÁČEK, Pavel
Date of defence: 3-Jun-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13311
Academic program and line: Hudební umění/Zpěv
Signature in the AMU library: H_P 4456
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Elmaz Kadyieva_MgA. dipl.pr.pdf1.31 MBthesis
2_Kadiyeva - vedouci prace a koncert.pdf21.57 kBadvisorReview
3_Kadyieva - oponent, prace.pdf63.46 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague