DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13337

Title: Efektivní cvičení instrumentalistů se zaměřením na houslisty a violisty
Author: Šimková, Anna
Subtitle: Efficient practice of instrumentalists focusing on violinists and violists
Keywords: houslisté
Keywords: violisté
Keywords: cvičení
Keywords: hra na housle
Keywords: hra na violu
Keywords: Galamian, Ivan, 1903-1981
Keywords: Havas, Kató, 1920-
Advisor: UNTERMŰLLER, Karel
Referee: PĚRUŠKA, Jan
Date of defence: 5-Jun-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13337
Academic program and line: Hudební umění/Viola
Signature in the AMU library: H_P 4475
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_simkova_efektivnicviceni.pdf2.04 MBthesis
2_Simkova - vedouci prace a koncertu.pdf52.21 kBadvisorReview
3_Simkova - oponent, prace.pdf48.46 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague