DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13457

Title: Notační zápis hudby pro varhany od nejstarších skladeb do roku 1700
Author: Pernet, Daniel Knut
Subtitle: NOTATION OF THE MUSIC FOR ORGAN FROM THE OLDEST COMPOSITIONS TO THE YEAR 1700
Keywords: varhany
Keywords: tabulatura
Advisor: TŮMA, Jaroslav
Referee: HORA, Jan
Date of defence: 6-Sep-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13457
Academic program and line: Hudební umění/Varhany
Signature in the AMU library: H_P 4505
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Notacni zapis hudby pro varhany.pdf6.19 MBthesis
2_Pernet_Oponent.posudek_Mg.prace_prof.Hora.pdf81.78 kBrefereeReview
3_Pernet_doporuceni ved._Mg.koncert, prace_prof.Tuma.pdf15.46 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague