DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13519

Title: Skutečnější než život
Author: Náprstek, Marek
Subtitle: Larger than Life
Keywords: osobnosti
Keywords: kyberprostor
Keywords: digitální identita
Keywords: fanoušci
Keywords: Miku, Hatsune
Advisor: DĚCKÁ, Eliška
Referee: KUBÍČEK, Jiří
Date of defence: 17-Sep-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13519
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04427
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Marek_Naprstek_Skutecnejsi_nez_zivot.pdf3.25 MBthesis
2_Vedouci magisterske prace Naprstek.pdf204.49 kBadvisorReview
3_mgr oponentura Naprstek.pdf377.68 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague