DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13523

Title: Rozvoj čtenářské gramotnosti dramatickovýchovnými metodami
Author: Chvátalová, Tereza
Subtitle: Development of Reading Literacy Using Methods of Drama Education
Keywords: práce s příběhem
Keywords: dramatická výchova
Keywords: divadelní metody
Keywords: literatura pro děti a mládež
Keywords: čtenářská gramotnost
Advisor: PROVAZNÍK, Jaroslav
Referee: MARUŠÁK, Radek
Date of defence: 18-Jun-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13523
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3541
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace - Tereza Chvatalova.pdf2.31 MBthesis
2_Chvatalova_posudek-Provaznik.pdf328.61 kBadvisorReview
3_Posudek oponentaTereza Chvatalova.pdf274.54 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague