DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13539

Title: Divadlo, které se chce setkat se svým divákem
Author: Váňová, Michaela
Subtitle: Theatre that wants to meet its audience
Keywords: multilingvní publikum
Keywords: dramatická výchova
Keywords: autorské divadlo
Keywords: divadlo pro děti
Keywords: divadlo jednoho herce
Advisor: PILÁTOVÁ, Jana
Referee: ČERNÍK, Roman
Date of defence: 28-May-2019
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13539
Academic program and line: Dramatická umění/Dramatická výchova
Signature in the AMU library: D_4P 3546
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Divadlo_MV.pdf1.49 MBthesis
2_DP M Vanova.pdf231.12 kBrefereeReview
3_Posudek Misa Vanova 1.pdf200.45 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague