DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/13637

Title: Výtvarné umění - inspirace filmového obrazu
Author: Balonek, Patrik
Subtitle: Fine art as an inspiration of film image
Keywords: americká kinematografie
Keywords: filmová teorie
Keywords: výtvarné umění
Keywords: malíři
Keywords: práce kameramana
Keywords: analýzy filmových děl
Keywords: Gainsborough, Thomas, 1727-1788
Keywords: Hogarth, William, 1697-1764
Keywords: Constable, John, 1776-1837
Advisor: KOBLOVSKÝ, Petr
Referee: ŠPELDA, Josef
Date of defence: 13-Sep-2019
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/13637
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Kamera
Signature in the AMU library: F_KP 04452
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace_Balonek_ Patrik_2019.pdf2.8 MBthesis
2_Posudek_prace_Balonek_Koblovsky.pdf94.04 kBadvisorReview
3_Posudek_prace_Balonek_Spelda.pdf329.18 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague