DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14476

Title: Problematika sexu a násilí v loutkovém filmu
Author: Daenemark, David
Subtitle: The Problematic aspects of sex and violence in puppet film
Keywords: sex
Keywords: loutkový film
Keywords: loutky
Keywords: násilí
Keywords: filmová animace
Advisor: CARRINGTON, Michael
Referee: PAVLÁTOVÁ, Michaela
Date of defence: 1-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14476
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04523
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Daenemark-bakalarska-prace-final.pdf358.85 kBthesis
2_Posudek oponenta bak. prace Daenemark.pdf514.85 kBrefereeReview
3_Formular_posudku_ bak. prace vedouci Daenemark.pdf199.48 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague