DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14496

Title: Rozdíl mezi analogovou a digitální ploškovou animací
Author: Mischinger, Petr
Subtitle: Difference between analogue and digital cutout animation
Keywords: plošková animace
Keywords: filmová animace
Keywords: digitální technologie
Keywords: digitalizace
Keywords: analogová technologie
Keywords: animační technologie
Advisor: DĚCKÁ, Eliška
Referee: PIXA, Libor
Date of defence: 10-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14496
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04526
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_bakalarska-prace-Mischinger.pdf1.95 MBthesis
2_Posudek oponenta bak. prace Mischinger.pdf136.43 kBrefereeReview
3_Posudek vedouci prace Mischinger.pdf621.22 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague