DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra animované tvorby - KAT / Department of Animation >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14512

Title: Animace malbou na skle
Author: Paděrová, Anna
Subtitle: Paint-on-glass Animation
Keywords: animace malbou na skle
Keywords: animace pískem
Keywords: výroba filmu
Keywords: animovaný film
Keywords: filmová animace
Keywords: animační technologie
Advisor: DĚCKÁ, Eliška
Referee: KOUTSKÝ, Pavel
Date of defence: 1-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14512
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Animovaná tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 04525
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_PADEROVA-Anna-Animace_malbou_na_skle.pdf7.04 MBthesis
2_Posudek oponent prace Paderova.pdf369.69 kBrefereeReview
3_posudek_Paderova_ED.pdf756.78 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague