DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14522

Title: Hudební analýza koncertní rapsodie pro housle a klavír Tzigane Maurice Ravela
Author: Englberth, Viktoria
Subtitle: The music analysis of the concert rhapsody for violin and piano Tzigane by Maurice Ravel
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: život a dílo
Keywords: housle
Keywords: rapsodie
Keywords: francouzská hudba
Keywords: 1. polovina 20. století
Keywords: Ravel, Maurice, 1875-1937
Advisor: MATOUŠEK, Bohuslav
Referee: HŮLA, Pavel
Date of defence: 7-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14522
Academic program and line: Hudební umění/Housle
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_V.Englberth BP 2020.pdf3.12 MBthesis
2_V.Englberth diplomova prace.pdf377.68 kBadvisorReview
3_Viktorie CHARAPENKA - oponent, prace.pdf458.76 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague