DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14526

Title: Problematika nácviku a veřejného přednesu virtuózních skladeb pro housle
Author: Zrostlíková Schäferová, Eva
Subtitle: PROBLEMATICS OF PRACTISING AND PUBLIC PERFORMING OF VIRTUOSO COMPOSITIONS FOR VIOLIN
Keywords: housle
Keywords: hra na housle
Keywords: virtuozita
Advisor: ŠTRAUS, Ivan
Referee: HŮLA, Pavel
Date of defence: 7-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14526
Academic program and line: Hudební umění/Housle
Signature in the AMU library: H_P 4608
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_MgA - Eva Zrostlikova Schaferova (2).pdf1.74 MBthesis
2_Eva ZROSTLIKOVA- oponent, prace.pdf216.33 kBrefereeReview
3_Eva Schaferova - vedouci prace a koncertu.pdf100.38 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague