DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra klávesových nástrojů / Department of Keyboard Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14595

Title: Elementární hudební nauka pro klavíristy
Author: Holcová, Jarmila
Subtitle: ELEMENTARY MUSICAL THEORY FOR PIANISTS
Keywords: klavír
Keywords: klavírní pedagogika
Keywords: hudební nauka
Advisor: KAHÁNEK, Ivo
Referee: MALÝ, František
Date of defence: 8-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14595
Academic program and line: Hudební umění/Klavír
Signature in the AMU library: H_P 4572
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Magisterska prace Holcova.pdf2.74 MBthesis
2_Posudek_Oponent_Mg.prace_Holcova_prof. Maly.pdf91.14 kBrefereeReview
3_Posudek Jarmila Holcova.pdf89.72 kBadvisorReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague