DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14607

Title: Toru Takemitsu: November Steps (1967) Genesis a rozbor díla
Author: Shimizu, Eri
Subtitle: Toru Takemitsu: November Steps (1967) Genesis and analysis of the work
Keywords: hudební skladatelé
Keywords: hudební analýza
Keywords: japonská hudba
Keywords: evropská hudba
Keywords: hudba 20. století
Keywords: Japonsko
Keywords: Takemitsu, Toru, 1930-1996
Advisor: PĚRUŠKA, Jan
Referee: UNTERMŰLLER, Karel
Date of defence: 7-Sep-2020
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14607
Academic program and line: Hudební umění/Viola
Signature in the AMU library: H_P 4613
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Toru Takemitsu November Steps (1967) Genesis a rozbor dila.pdf12.44 MBthesis
2_Hodnoceni Eri Shimizu.pdf974.82 kBadvisorReview
3_Eri Schimizu prace.pdf24.52 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague