DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14663

Title: Vztah producenta s režisérem v oblasti reklamní tvorby
Author: Paclík, Matěj
Subtitle: The producer-director relationship in advertising production
Keywords: rozhovory (text)
Keywords: filmoví producenti
Keywords: práce producenta
Keywords: práce režiséra
Keywords: spolupráce
Keywords: reklama a propagace
Keywords: reklamní agentury
Advisor: ONDŘEJKOVÁ, Petra
Referee: HŮLOVEC, Martin
Date of defence: 15-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14663
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 04578
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_TEORETICKA-PACLIK.pdf1.36 MBthesis
2_TEO_VED.pdf146.87 kBadvisorReview
3_paclik_opo_teo.pdf148.52 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague