DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra kamery - KK / Department of Cinematography >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/14704

Title: Záznamové formáty s různými metodami a stupni komprese
Author: Sýkorová, Zdena
Subtitle: Capture formats with different methods and levels of compression
Keywords: filmový obraz
Keywords: komprese dat
Keywords: výrazové umělecké prostředky
Keywords: filmová technika
Advisor: MYSLÍK, Jiří
Referee: FLIEGEL, Karel
Date of defence: 22-Sep-2020
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/14704
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Kamera
Signature in the AMU library: F_KP 04567
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_sykorova_bc_final.pdf1.77 MBthesis
2_Myslik_posudkek_diplomove_prace-Sykorova.pdf161.76 kBadvisorReview
3_Sykorova_Zdena_posudek_BP_Fliegel_v1.00_200917.pdf146.06 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague