DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
DAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15059

Title: Divadelní praxe s lidmi s mentálním postižením
Author: Ptáčníková, Markéta
Subtitle: Theatre Praxis with Mentally Handicaped People
Keywords: specifická skupina
Keywords: sociální divadlo
Keywords: duševní poruchy
Keywords: osoby se zdravotním postižením
Keywords: dramaterapie
Keywords: arteterapie
Advisor: KLÍMA, Miloslav
Referee: MIKOTOVÁ, Zoja
Date of defence: 9-Sep-2020
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15059
Academic program and line: Dramatická umění/Alternativní a loutková tvorba a její teorie
Signature in the AMU library: D_4P 3617
Appears in Collections:DAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_M - disert final_o.pdf2.5 MBthesis
2_Ptacnikova.pdf43.27 kBadvisorReview
3_Posudek DP Ptacnikova oponent VN.pdf103.01 kBrefereeReview
4_Mikotova posudek DP Ptacnikova.pdf266.27 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague