DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
FAMU International >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15074

Title: Fictional Truth: Use of Documentary Style to Create Truthfulness in Fiction films
Author: Gudrúnardóttir, Elísabet Elma
Subtitle: Fiktivní pravda: Využití dokumentárního stylu k vytváření dojmu opravdovosti ve fikčních filmových příbězích
Keywords: dánská kinematografie
Keywords: belgická kinematografie
Keywords: filmová teorie
Keywords: dokumentární film
Keywords: fikce
Keywords: pravda
Keywords: DOGMA 95
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: MAREK, Pavel
Referee: DOMINKOVÁ, Petra
Date of defence: 15-Jun-2021
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15074
Academic program and line: Film, Television and Photography/Cinema and Digital Media
Signature in the AMU library: F_KP 04734
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_ELISABET ELMA GUDRUNARDOTTIR- MFA - THESIS 2021.pdf920.22 kBthesis
2_Advisor_report_Elisabet Elma L.Gudrunardottir_thesis.pdf74.21 kBadvisorReview
3_Opponent_review_Elisabet Elma L. Gudrunardottir_thesis.pdf88.7 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague