DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra teorie a kritiky / Department of Theory and Critism >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/15149

Title: Případová studie inscenace 30 dní: Rozbor interakčních procesů
Author: Malinová, Magdalena
Subtitle: A Case Study of the 30 DAYS Theatre performance: The Analysis of Interactive Processes
Keywords: rozbor postav a dramatických situací
Keywords: akcentovaná participace
Keywords: divadelní inscenace
Keywords: divadelní diváci
Keywords: herectví
Advisor: BRYCHTA, Lukáš
Referee: ETLÍK, Jaroslav
Date of defence: 13-Sep-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/15149
Academic program and line: Dramatická umění/Teorie a kritika
Signature in the AMU library: D_4P 3668
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP-Pripadova-studie-insenace-30 dni-Magdalena-Malinova.pdf1.41 MBthesis
2_Malinova-Brychta-posudek_vedouciho.pdf58.42 kBadvisorReview
3_posudek bakalarske prace Magdaleny Malinove.pdf124.1 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague