DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra produkce / Department od Arts Management >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/16439

Title: Role PR ve vybraných divadlech
Author: Drvotová, Vladana
Subtitle: Roles of PR in the Czech Theatre Organizations
Keywords: public relations
Keywords: média
Keywords: kultura
Keywords: příspěvkové organizace
Keywords: neziskové organizace
Keywords: reklama a propagace
Keywords: marketingová komunikace
Keywords: management
Keywords: divadelní prostředí
Advisor: JEŽEK, Vlastimil
Referee: SULŽENKO, Jiří
Date of defence: 13-Sep-2018
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/16439
Academic program and line: Dramatická umění/Produkce
Signature in the AMU library: D_4P 3773
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_DP Role PR ve vybranych divadlech_FINAL.pdf1.3 MBthesis
2_P-Drvotova.pdf253.66 kBadvisorReview
3_MA posudek Drvotova JSUL.pdf227.3 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague