DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra autorské tvorby a pedagogiky / Department of Authorial Creativity and Pedagogy >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17899

Title: Cesta k autorství
Author: Tintěrová, Monika
Subtitle: Journey to Authorship
Keywords: autorství
Keywords: autorské dílo
Keywords: autorská prezentace
Keywords: dialogické jednání
Keywords: autorské herectví
Keywords: autorské divadlo
Keywords: performance (umění)
Keywords: psychosomatika
Keywords: Vyskočil, Ivan, 1929-
Advisor: RAISOVÁ, Michaela
Referee: MALANÍKOVÁ, Hana
Date of defence: 13-Jun-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17899
Academic program and line: Dramatická umění/Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Signature in the AMU library: D_4P 3898
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Tinterova.pdf3.53 MBthesis
2_Posudek k dipl.praci Moniky Tinterove.pdf140.78 kBadvisorReview
3_Tinterova_posudek_magisterska prace.pdf53.34 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague