DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra nonverbálního divadla / Department of Non-Verbal Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/17968

Title: Tělo jako hudební nástroj
Author: Hlavatý, Daniel
Subtitle: The human body like a musical instrument
Keywords: tanec
Keywords: pohyb
Keywords: trénink
Advisor: KNYTLOVÁ, Veronika
Referee: REINDL, Tomáš
Date of defence: 8-Sep-2021
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/17968
Academic program and line: Taneční umění/Nonverbální divadlo
Signature in the AMU library: H_P 4884
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Bakalarska prace (1).pdf2.21 MBthesis
2_HAMU Posudek - VSKP.pdf85.4 kBadvisorReview
3_Posudek_Reindl_Hlavaty.pdf97.51 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague