DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
FAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18050

Title: Filmová výchova: úvod do oborového hledání
Author: Forejt, Jiří
Subtitle: Film education: an introduction to a disciplinary inquiry
Keywords: filmová výchova
Keywords: audiovizuální výchova
Keywords: dramatická výchova
Keywords: umělecké vzdělávání
Keywords: předmětová didaktika
Keywords: vyučovací metody
Advisor: ČIHÁK, Martin
Referee: CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza
Date of defence: 30-Jun-2022
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18050
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Teorie filmové a multimediální tvorby
Signature in the AMU library: F_KP 04929
Appears in Collections:FAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Filmova vychova_disertacni prace_Jiri Forejt.pdf4.27 MBthesisView/Open
2_Posudek_JF_DISERTACE_def.pdf54.67 kBadvisorReviewView/Open
3_posudek_cinatl_forejt.pdf88.23 kBrefereeReviewView/Open
4_J.Forejt Filmova vychova-Oponent.posudekTCD9.6.22-dig.podpis.pdf305.69 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague