DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra zvukové tvorby - KZT / Department of Sound Design >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18152

Title: Píseň ve filmu: hudební svět „coming-of-age” příběhů
Author: Kolářová, Anna
Subtitle: Songs in Films and Series: the Music World of “Coming-of-Age” Stories
Keywords: světová kinematografie
Keywords: adolescenti
Keywords: filmová hudba
Keywords: hudební dramaturgie
Keywords: populární hudba
Keywords: písně
Keywords: performance (umění)
Advisor: KUDLÁČ, Jakub
Referee: URBAN, Ondřej
Date of defence: 27-Sep-2022
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18152
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Zvuková tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 05028
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Anna Kolarova_Diplomova prace.pdf717.61 kBthesis
2_Kudlac_Kolarova Posudek.pdf258.47 kBadvisorReview
3_Urban_Posudek oponent-Kolarova_Ur NEW2 scan.pdf332.27 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague