DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra výchovné dramatiky / Department of Drama in Education >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18436

Title: Syntéza hudební a dramatické výchovy při práci s dětmi
Author: Šubertová, Kateřina
Subtitle: SYNTHESIS OF MUSIC AND DRAMA EDUCATION AT WORK WITH CHILDREN
Keywords: hudebně-dramatická tvorba
Keywords: hudební výchova
Keywords: dramatická výchova
Keywords: hudba
Keywords: činohra
Advisor: FERKLOVÁ, Alžběta
Referee: KOLAFA, Tomáš
Date of defence: 28-Jun-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18436
Academic program and line: Dramatická výchova/
Signature in the AMU library: D_4P 4003
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_SYNTEZA HUDEBNI A DRAMATICKE VYCHOVY PRI PRACI S DETMI - BRUZOVA, BP.pdf2.37 MBthesis
2_Posudek BP Bruzova.pdf233.9 kBadvisorReview
3_Posudek oponenta KB.pdf65.24 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague