DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
Katedra činoherního divadla / Department of Dramatic Theatre >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18438

Title: Meze racionality v činoherní režii
Author: Fedorov, Mykhailo
Subtitle: Limits of Rationality in Dramatic Direction
Keywords: racionalita
Keywords: filozofie umění
Keywords: etika
Keywords: estetika
Keywords: psychoanalýza
Keywords: divadelní režie
Advisor: ŠOTEK, Milan
Referee: SÍLOVÁ, Zuzana
Date of defence: 29-Jun-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18438
Academic program and line: Režie-dramaturgie činoherního divadla/
Signature in the AMU library: D_4P 3989
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Meze racionality v cinoherni rezii - Fedorov.pdf694.33 kBthesis
2_Fedorov - posudek vedouciho.pdf143.25 kBadvisorReview
3_Fedorov posudek oponenta.pdf875.58 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague