DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra dokumentární tvorby - KDT / Department of Documentary Film >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18485

Title: Zobrazování Romů a práce se stereotypy v dokumentárním filmu
Author: Šolc, Jan
Subtitle: Representation of Roma People and Dealing with Stereotypes in Documentary Film
Keywords: rozhovory (text)
Keywords: česká kinematografie
Keywords: srbská kinematografie
Keywords: slovenská kinematografie
Keywords: dokumentární film
Keywords: Romové
Keywords: stereotypy
Keywords: etické a morální aspekty
Keywords: práce režiséra
Keywords: analýzy filmových děl
Advisor: KUBICA, Petr
Referee: ČENĚK, David
Date of defence: 11-Sep-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18485
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Dokumentární tvorba
Signature in the AMU library: F_KP 05118
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_BP_Jan_Solc.pdf987.88 kBthesisView/Open
2_Solc-vedouci-prace-Kubica.pdf1.94 MBadvisorReviewView/Open
3_Jan Solc_Posudek_oponenta.pdf188 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague