DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Katedra strunných nástrojů / Department of String Instruments >
Bakalářské práce / Bachelor's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18533

Title: Genderové stereotypy v hudbě
Author: Valášková, Kateřina
Subtitle: Gender Stereotypes in Music
Keywords: gender
Keywords: genderová nerovnost
Keywords: stereotyp
Keywords: orchestry
Keywords: dámské orchestry
Advisor: BOUŠKOVÁ, Jana
Referee: BRATELJEVIČ, Ana
Date of defence: 5-Sep-2023
Qualifying type: Bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18533
Academic program and line: Hudební umění/Harfa
Signature in the AMU library: H_P 4992
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Genderove stereotypy v hudbe.pdf748.32 kBthesis
2_Valaskova - prace, vedouci.pdf124.63 kBadvisorReview
3_Valaskova - oponent, prace.pdf83.62 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague