DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Filmová a televizní fakulta - FAMU / Film and TV School >
Katedra produkce - KP / Department of Production >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18614

Title: Hrané filmové dielo ako nehmotná investícia z pohľadu účtovníctva producentského subjektu - spoločnosti s ručením obmedzeným
Author: Poch, Peter
Subtitle: A feature film as intangible investment from the point of view of the accounting of the production entity - a limited liability company
Keywords: filmový průmysl
Keywords: filmová výroba
Keywords: financování filmu
Keywords: účetnictví
Keywords: hraný film
Keywords: práce producenta
Advisor: KONEČNÝ, Jiří
Referee: ŠINDELÁŘ, Michal
Date of defence: 20-Sep-2023
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18614
Academic program and line: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média/Produkce
Signature in the AMU library: F_KP 05128
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Peter-Poch-DP_final-19.8..pdf1.29 MBthesisView/Open
2_posudek_vedouci_Peter_Poch.pdf150.04 kBadvisorReviewView/Open
3_POSUDEK-OPONENT-P.Poch.pdf139.78 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague