DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Divadení fakulta - DAMU / Theatre Faculty >
DAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/18688

Title: Srovnání některých buddhistických pedagogických přístupů k sebepoznání s pedagogikou Dialogického jednání
Author: Trojan, Václav
Subtitle: DIALOGICAL ACTING THROUGH THE PRISM OF VIPASSANA
Keywords: dialogická jednání s vnitřním partnerem
Keywords: proces tvorby
Keywords: zpětná vazba
Keywords: dialogické jednání
Keywords: vipašjaná
Keywords: pedagogika
Keywords: tělesná kondice
Keywords: kreativita
Keywords: sebepoznání
Keywords: pozornost
Advisor: CHRZ, Vladimír
Referee: MUSILOVÁ, Martina
Date of defence: 1-Apr-2022
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/18688
Academic program and line: Dramatická umění/Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika
Signature in the AMU library: D_4P 4118
Appears in Collections:DAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Vaclav Trojan Dialogicke jednani optikou vipassany.pdf1.51 MBthesisView/Open
2_Chrz posudek.pdf127.17 kBadvisorReviewView/Open
3_Moravek posudek.pdf96.54 kBrefereeReviewView/Open
4_Posudek-Trojan-disertacni prace-Musilova.pdf143.5 kBrefereeReviewView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague