DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
HAMU Disertační práce / Doctor theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8274

Title: Vývoj interpretačních hudebních škol od 18. st. po současnost - lesní roh v Čechách, Německu a Francii
Author: Švadlenková, Jana
Subtitle: Development of the interpretative musical schools from 18th century- French Horn in Bohemia, Germany , France
Keywords: hudba
Keywords: hudební interpretace
Keywords: dějiny hudby
Keywords: hudební školy
Keywords: lesní roh
Keywords: 18. stol.
Keywords: Čechy (Česko)
Keywords: Německo
Keywords: Francie
Advisor: DIVOKÝ, Zdeněk
Referee: PETRÁŠ, Miroslav
Date of defence: 18-Jun-2013
Qualifying type: Disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8274
Academic program and line: Hudebního umění/Interpretace a teorie interpretace
Medium (file form) : appliaction/pdf
Signature in the AMU library: H_P 3636
Appears in Collections:HAMU Disertační práce / Doctor theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Disertace Svadlenkova.pdf29.95 MBAdobe PDF
2_Svadlen disertPetras.pdf61.94 kBAdobe PDF
3_OP J. Svadlenkova 2013.PDF197.96 kBAdobe PDF
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague