DSpace@AMU     Email updates     My DSpace     My Profile               Nationwide registry of theses

DSpace - AMU repository

DSpace 1.7 na AMU >
Hudební a taneční fakulta - HAMU / Music and Dance Faculty >
Oddělení jazzové interpretace / Department of jazz interpretation >
Diplomové práce / Master's theses >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10318/8961

Title: Dílo Erwina Schulhoffa ovlivněné jazzem
Author: Kabrna, Ondřej
Subtitle: WORK OF ERWIN SCHULHOFF INFLUENCED BY JAZZ
Keywords: hudba
Keywords: jazz
Keywords: hudební tvorba
Keywords: hudební inspirace
Keywords: hudební analýzy
Keywords: Schulhoff, Ervín, 1894-1942
Advisor: RŮŽIČKA, Karel
Referee: HONZÁK, Jaromír
Date of defence: 2-Jun-2016
Qualifying type: Diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/10318/8961
Academic program and line: Hudební umění/Klavír - jazz
Signature in the AMU library: H_P 3995
Appears in Collections:Diplomové práce / Master's theses

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1_Dilo Erwina Schulhoffa ovlivnene jazzem.pdf18.83 MBthesis
2_Oponent. posudek O.Kabrny.pdf104.16 kBrefereeReview
Máte-li oprávnění k prohlížení plných textů, přihlašte se, prosím. Jinak se pro plné texty obraťte na příslušnou fakultní knihovnu.

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

2008 © Academy of performing arts in Prague